Overview

Jij&Overijssel, de plek waar Overijssel samen droomt, ideeën deelt, initiatieven ontplooit, samenwerking vindt en slimme plannen verspreidt. Samen kunnen we de provincie Overijssel een tikkeltje mooier maken.

Online onderzoekt de provincie Overijssel voortdurend de mogelijkheden om te experimenteren met betrokkenheid, participatie en nieuwe vormen van democratie met als doel een overheid die aansluiting bij inwoners vindt en stappen omhoog maakt op de Participatieladder.


JIJ & Overijssel raakt een complex onderwerp dat niet erg sexy is, maar toch gingen wij volop aan de slag met de opdracht ‘verklein de kloof tussen inwoner en provinciale overheid’. Wij geloven dat er op het vlak van politiek en democratie echt iets moet veranderen en we zien dat de Provincie Overijssel werkelijk de verbinding zoekt met inwoners. Wij mogen werken aan een nieuwe vorm van democratie en maken zo de wereld een tikkeltje mooier. Fantastisch! JIJ & Overijssel jaagt actief op goede ideeën uit de samenleving en brengt deze naar het Provinciehuis. Tegelijk krijgen inwoners op het platform een stem in processen. Binnen de Provincie werkt JIJ aan een cultuuromslag door actief te zoeken naar ’beleidsmakers met lef’. Dit zijn ambtenaren die open staan voor verandering bij de totstandkoming van beleid. In de externe communicatie zoekt JIJ actief verbinding met mensen door hen te ‘vangen’ op die plekken waar zij al met plezier zijn.

JIJ zorgt voor livestreams van uiteenlopende evenementen, zoals lezingen, stadsdebatten of culturele evenementen. Rond het Bevrijdingsfestival Overijssel bezoeken ruim 200.000 mensen het platform. Zij hebben zo een (vaak eerste) positieve ervaring en JIJ kan contact leggen met inwoners die normaal gesproken niet snel met de provincie in aanraking komen. Wij zien positieve resultaten. Steeds meer mensen delen hun goede idee of initiatief op het platform. In januari 2015 vond de eerste ‘deliberatieve besluitvorming’ plaats op het thema Natuur (http://www.jijenoverijssel.nl/groen). Ruim 30 ideeën (van inwoners) werden beoordeeld door 80 Overijsselaars (komende uit een dwarsdoorsnede van de inwoners van Overijssel). De uitkomst van deze bijeenkomst werd omgezet in beleid. En ondertussen kijken andere overheden naar het JIJ-platform. De gemeente Hattem werkt met www.samenhattem.nl en met twee steden worden gesprekken gevoerd. Oftewel, volop inspiratie, impact en innovatie.

Op het moment dat het lukte om de besluitvorming op een echt andere manier in te vullen, ontstond veel positieve energie. Tijdens de deliberatieve bijeenkomst werd duidelijk dat inwoners heel goed in staat zijn om gefundeerde beslissingen te nemen. Om met de Gedeputeerde Hester Maij te spreken: “Voor mij was dit een bijzonder inspirerende avond: er is zoveel creativiteit en betrokkenheid in onze samenleving. De provincie wil daar nog veel meer gebruik van gaan maken. Het is een meer dan geslaagd experiment gebleken en zeker voor herhaling vatbaar.” resultaten.

Project

Jij&Overijssel

Client

Provincie Overijssel

What We Did

Concept, design, platform, nieuwe bestuurstijlen, bestuurlijke vernieuwing, projecten, beleid met lef, support, livestream, media, pr

Galjaardprijs.

JIJ & Overijssel heeft donderdag de Galjaardprijs 2016 gewonnen. JIJ & Overijssel jaagt actief op goede ideeën uit de samenleving en brengt deze naar het Provinciehuis. Hiermee verkleinen zij de kloof tussen inwoner en provinciale overheid. De prijs voor de beste casus binnen de publieke communicatie wordt jaarlijks toegekend door Logeion.

De jury was vol lof over JIJ & Overijssel. Juryvoorzitter Guido Rijnja: “Wat wordt op dit moment het meest van dit communicatievak gevraagd? Verbind wat we ‘buiten’ noemen naar ‘binnen’. Maak duidelijk wat invloed je echt waard is en laat je onverschrokken verrassen.” Heidie van den Brink van online communicatiebureau Boerdam is heel trots op het winnen van de prijs. “Ik ben trots en blij. Vooral dat het geduld en het doorzetten is gewaardeerd door de jury.” Bijzonder aan het project is de co-productie tussen een online communicatiebureau en de provincie. Ferenc van Damme, communicatiestrateeg bij de provincie vult aan: “Deze prijs is een bevestiging van de veranderende positie van communicatie in het maken van beleid.”